Days  Destinations Types Etiose/Dezire Tavera Innova Xylo  Traveller Limit Kms
4 Amritsar-Dalhousie-Khajjiar-Amritsar NAC 9,500.00 - - 12,000.00 16,000.00 800 K.M.
AC 10,500.00 12,000.00 14,000.00 13,000.00 17,500.00
4 Amritsar-Dharamsala-Palampur-Amritsar NAC 9,500.00 - - 12,000.00 16,000.00 800 K.M.
AC 10,500.00 12,000.00 14,000.00 13,000.00 17,500.00
4 Amritsar, Katra -Mata Vaishno Devi NAC 9,500.00 - - 12,000.00 16,000.00 800 K.M.
AC 10,500.00 12,000.00 14,000.00 13,000.00 17,500.00
4 Amritsar-Tarn Taran Sahib-Khadoor Sahib-Goindwal Sahib-Amritsar NAC 9,500.00 - - 12,000.00 14,000.00 800 K.M.
AC 10,500.00 10,000.00 14,000.00 13,000.00 15,500.00
5 Amritsar-Dalhousie-Khajjiar-Chamba-Amritsar NAC 7,800.00 - - 12,500.00 15,000.00 1000 K.M.
AC 8,000.00 11,250.00 13,250.00 13,500.00 17,500.00
6 Amritsar-Dalhousie-Dharamsala-Palampur-Amritsar NAC 15,000.00 - - 19,000.00 24000/00 1200 K.M.
AC 16,500.00 17,500.00 21,000.00 20,500.00 28,000.00
6 Amritsar-Katra-Dharamsala-Chamunda Devi-Kangra Ji-Jwala Ji-Chintpurni Ji NAC 15,000.00 - - 19,000.00 24000/00 1200 K.M.
AC 16,500.00 17,500.00 21,000.00 20,500.00 28,000.00
7 Amritsar - Dharamsala-Amritsar NAC 15,000.00 - - 19,000.00 24000/00 1400 K.M.
AC 16,500.00 17,500.00 21,000.00 20,500.00 28,000.00
7 Amritsar-Srinagar-Gulmarg-Sonmarg-Pahalgam-Jammu NAC 20,000.00 - - 22,500.00 32,000.00 1400 K.M.
AC 22,000.00 22,000.00 24,500.00 23,000.00 34,000.00
                 
9 Amritsar-Dalhousie-Dharamsala-Manali-Ambala NAC 21,000.00 - - 27,000.00 38,500.00 1800 K.M.
AC 22,500.00 25,200.00 31,500.00 28,500.00 40,500.00
10 Amritsar-Shimla-Manali-Rohtangpas-Dharamsala-Amritsar NAC 23,000.00 - - 31,000.00 40,000.00 2000 K.M.
AC 25,000.00 28,000.00 35,000.00 33,000.00 45,000.00
10 Amritsar-Dharamsala-Mcleodganj-Dalhousie-Khajjiar-Chamba-Katra-Vaishno Devi-Jammu NAC 23,000.00 - - 31,000.00 40,000.00 2000 K.M.
AC 25,000.00 28,000.00 35,000.00 33,000.00 45,000.00
10 Amritsar-Katra-Srinagar-Gulmarg-Pahalgam-Sonmarg-Jammu  NAC 14,000.00 - - 18,500.00 29,000.00 2000 K.M.
AC 16,000.00 22,500.00 26,500.00 20,500.00 34,000.00
10 Delhi-Jaipur-Agra-Chandigarh-Shimla-Amritsar NAC 23,000.00 - - 31,000.00 40,000.00 2000 K.M.
AC 25,000.00 28,000.00 35,000.00 33,000.00 45,000.00
11 Amritsar-Dalhousie-Dharamsala-Palampur-Manali-Rohrangpas-Kullu-Chandigarh-Amritsar NAC 25,000.00 - - 31,000.00 44,000.00 2200 K.M
AC 27,500.00 33,000.00 37,500.00 33,000.00 49,000.00
                 
13 Amritsar-Katra-Patnitop-Dalhousie-Khajjiar-Dharamsala (Mcleodganj)-Kullu-Manali-Rohtangpas-Shimla-Chandigarh NAC 18,200.00 - - 24,050.00 37,700.00 2600 K.M
AC 20,800.00 29,250.00 34,450.00 26,650.00 44,200.00
17 Delhi-Agra-Jaipur-Ajmer-Pushkar-Udaipur-Jodhpur-Jaisalmer-Bikaner-Gajner-Mandawa-Delhi NAC 23,800.00 - - 31,450.00 49,300.00 3400 K.M
AC 27,200.00 38,250.00 45,050.00 34,850.00 57,800.00